ORGANI ŠOLE

 

SVET ŠOLE

 

Predsednica Sveta šole:  Nevenka Kralj  

Predstavnik lokalne skupnosti: Peter Ivan Benko

Predstavnika ustanovitelja: Ksenija Pišljar, Tadej Jezernik

Predstavniki staršev:  Irma Baloh, Silvija Krhač Džombić, Maja Šimunič

Predstavnika dijakov: Nikolina Teodorovič, Žiga Končar

Predstavniki delavcev: Lidija Butina, Nevenka Kralj, Urška Mlakar, Ida Tarman Šmit, Jelka Brčkalija

RAVNATELJICA

Ravnateljica šole: mag. Silva Kastelic

 

Spoštovane obiskovalke in spoštovani obiskovalci spletnih strani Srednje zdravstvene šole Ljubljana!

V veselje mi je, da vas lahko pozdravim v tem pestrem spletnem okolju. Srednja zdravstvena šola Ljubljana je letos praznovala 20-letnico, odkar smo se preselili v novozgrajeno stavbo na Poljanski 61, sicer pa ima zdravstveno šolstvo dolgo in bogato zgodovino, ki sega v 18. st. Tako kot ima velike zasluge za ustanovitev in razvoj zdravstvenega strokovnega šolstva Angela Boškin, rojena 1885, slovenska pionirka na področju zdravstvene nege, je bilo v zgodovini veliko plemenitih osebnosti, ki so si v ugodnih in neugodnih okoliščinah ter ob podpori različnih ustanov požrtvovalno prizadevale za kakovostno šolanje zdravstvenih delavcev. Kljub raznovrstnim poimenovanjem poklica in ustanov, v katerih so se šolali bodoči zdravstveni delavci, ostaja za vse čase nespremenjeno temeljno poslanstvo – biti ČLOVEK ZA DRUGE, sočuten, kultiviran in izobražen, – poimenovanje, ki ga še posebej bolni in pomoči potrebni zelo dobro razumejo.

Tudi danes se zavedamo tega pomembnega in nenadomestljivega poslanstva, ki ga opravljamo na Srednji zdravstveni šoli, ko izobražujemo in vzgajamo bodoče zdravstvene delavce, ki jih v času šolanja pripravljamo ne samo na poklic, ampak tudi na življenje.  V sodelovanju z vsemi pristojnimi organi in v skladu z najnovejšimi spoznanji zdravstvene in pedagoške stroke nenehno posodabljamo izobraževalne programe, s katerimi želimo odgovarjati na potrebe časa. Obenem pa imamo jasno izdelan vzgojni načrt, ki se odraža v celotnem delovanju vseh zaposlenih: z inovativnimi in ustvarjalnimi pristopi v ozračju sodelovalne kulture spodbujamo celovit razvoja vsakega posameznika. Vsak mladostnik in vsak zaposleni s svojo izvirnostjo ustvarja pisano zgodbo Srednje zdravstvene šole Ljubljana. Upam, da boste nekaj tega utripa začutili na naših spletnih straneh in na njih našli, kar iščete, sicer pa vedno dobrodošli, da nas obiščete v živo.                 

Zahvaljujem se tudi vsem, ki dobrohotno spremljate naše delo. Vsem mladim pa želim uspešno ter ustvarjalno šolsko leto in veliko veselja ob ustvarjanju naše skupne zgodbe.    

Prijetno brskanje po spletnih straneh!

 

mag. Silva Kastelic, ravnateljica

SVET STARŠEV

Predsednica: Irma Baloh

DIJAŠKA SKUPNOST

V skupnost dijakov so preko svojih oddelčnih skupnosti vključeni vsi dijaki zavoda. Preko skupnosti dijakov naj bi dijaki aktivno sodelovali in se vključevali v vzgojno-izobraževalno delo v zavodu. Delo skupnosti dijakov usklajujejo predsedniki oddelčnih skupnosti.

Predsednica dijaške skupnosti: Lia Repina

Mentorja: Sabina Vute Kosednar in Matej Vogrinc

Mentorica za maturantski ples: Mateja Potočnik

(Skupno 4.562 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost