SVETOVANJE

 

DIJAKOM IN STARŠEM SVETUJEMO

VPISI IN PREPISI

Svetuje: Maja Klančič

 • vpis v srednjo šolo,
 • preusmeritev v drug program,
 • ponavljanje,
 • izpisi,
 • štipendiranje.

UČNO PODROČJE

Svetuje: Katarina Gradišar Seifert

 • prilagajanje spremembam  na prehodu iz osnovne v srednjo šolo,
 • učna neuspešnost,
 • tehnike in načini učenja,
 • neizpolnjevanje šolskih obveznosti,
 • izostajanje od pouka,
 • pomoč pri izboljševanju medsebojnih odnosov in vzdušja v razredu,
 • pomoč dijakom tujcem.

OSEBNE IN SOCIALNE STISKE

Svetuje: Katarina Gradišar Seifert

 • vedenjske težave,
 • potrtost,
 • depresivnost,
 • avtoagresivno vedenje,
 • motnje hranjenja,
 • druge odvisnosti,
 • težave z vrstniki,
 • težave v družini,
 • mediacija.

V ta namen se povezujemo z mnogimi zunanjimi institucijami (centri za socialno delo, Klinični oddelek za mentalno zdravje, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, policija…).

PEDAGOŠKE POGODBE IN DIJAKI S POSEBNIMI POTREBAMI

Svetuje: Tamara Radošević

 • vodenje pedagoških pogodb
 • koordinacija dijakov s posebnimi potrebami

NADARJENI DIJAKI

Svetuje:

 • koordinacija nadarjenih dijakov

KARIERNO SVETOVANJE

Svetuje: Tamara Radošević

 • svetovanje v zvezi z izbiro poklica in nadaljnjim izobraževanjem
 • pomoč pri vpisu na visokošolske zavode

PREVENTIVNE AKTIVNOSTI

Različni izvajalci

 • izvajanje preventivnih delavnic na temo komunikacije in strpnosti,
 • organiziranje delavnic zunanjih izvajalcev,
 • skrb za dobro počutje dijakov z različnimi dejavnostmi (dobrodelni december, …).

TOM TELEFON 116 111

Je namenjen otrokom in mladostnikom, ki se v procesu odraščanja srečujejo z različnimi vprašanji, dilemami ali stiskami.

Na brezplačni telefonski številki 116 111 lahko vsak dan, tudi ob nedeljah in praznikih, med 12. in 20. uro, svetovalcem zaupajo svoje težave ali jih prosijo za nasvet in dodatne informacije.

Anonimnost in zaupnost pogovora sta zagotovljeni.

Več na spletni strani http://www.e-tom.si/ in Facebook strani https://www.facebook.com/pages/TOM-Telefon/476142749070281

NASILJE V DRUŽINI - INFORMACIJE O POSTOPKU NA POLICIJI

Uprava kriminalistične policije Generalne policijske uprave je na uradni spletni strani policije objavila celovit pregled informacij o postopkih policije na področju nasilja v družini.

Informacije so bile sestavljene in objavljene v želji približati vsem ljudem celovitost dela na področju nasilja v družini ter z namenom dati ustrezne in objektivne informacije žrtvam nasilja v družini, pa tudi vsem tistim, ki bi žrtvam radi pomagali, pa morda niso vedeli, kako.

Več na spletni strani…

 

(Skupno 1.554 obiskov, današnjih obiskov 2)
Dostopnost