EVROPSKE VOLITVE

Zakaj je glasovanje pomembno?

Med 6. in 9. junijem bodo milijoni Evropejcev in Evropejk na evropskih volitvah sodelovali pri oblikovanju prihodnosti evropske demokracije. To je edinstven trenutek, ko lahko vsi skupaj odločamo o prihodnosti Evropske unije. Udeležba na volitvah je vedno pomembna, bodisi na lokalni, nacionalni ali evropski ravni. To je odlična priložnost, da izrazite svoje mnenje o temah, ki vas zanimajo.

S svojim glasom lahko spremenite svet, v katerem živite.

Pogosto kar pozabimo, na koliko ljudi vpliva izid evropskih volitev. Evropski parlament sprejema zakone, ki zadevajo vse: velike države in majhne skupnosti, močna podjetja in mlada zagonska podjetja, tako na globalni kot lokalni ravni.Zakonodaja EU obravnava vprašanja, ki so za večino državljanov na prvem mestu: okolje, varnost, migracije, socialne politike, pravice potrošnikov, gospodarstvo, pravno državo itd. Danes ima vsaka pomembna nacionalna tema tudi evropsko razsežnost.Vaš glas bo odločil, kateri poslanci Evropskega parlamenta vas bodo zastopali pri pripravi novih zakonov, vplival pa bo tudi na sestavo Evropske komisije. Te odločitve bodo vplivale na vaše vsakodnevno življenje in življenja mnogih drugih.

Vir: https://elections.europa.eu/sl/why-vote/

RAZPORED IZPITOV – SPOMLADANSKI IZPITNI ROK PM in ZI

 

Razpored izpitov za poklicno maturo:

Razpored izpitov za zaključni izpit:

Navodila kandidatom:

Seznam šolskih izpitnih komisij:

Pred začetkom izpitov, obvezno preberite IZPITNI RED!

Opomba: razporede odprite v programu Excel, preglejte vse zavihke, tudi z izpitnimi komisijami, mentorji in oddelki za storitev in zagovor (gl. levo spodaj).

OBVESTILO ZA SPOMLADANSKI IZPITNI ROK PM in ZI

  • Razporedi izpitov bodo objavljeni na spletni strani 22. 5. 2024 ob 8.00  — tukaj.
  • Za pregled razporeda potrebujete šifro za objave, ki jo boste prejeli osebno po e-pošti.
  • Če PM ali ZI ne boste opravljali, se pravočasno pisno odjavite (odjava od PM, odjava od ZI), najkasneje do 25. 5. 2024.
  • Položnice za plačilo izpitov v IO bomo pošiljali po roku za odjavo. Če je ne boste prejeli, pomeni, da izpitov ne plačate.
  • Vsem kandidatom priporočamo, da se udeležite priprav za PM in ZI, tudi če ne boste opravljali izpitov v spomladanskem roku, saj za kasnejše roke priprav ne moremo organizirati.
  • Spremljajte aktualne objave o PM in ZI in e-pošto.

 

OBVESTILO O STANJU PRIJAV NA DAN 17. 5. 2024

V 1. letnik Zdravstvena nega PTI se je pravočasno prijavilo 36 dijakov iz programa Bolničar-negovalec. Normativ v PTI programu je od 28 do 32 dijakov. Trenutno stanje prijavljenih (36) presega razpisani normativ. Do 3 . junija 2024 do 13:00 je možnost prenosa prijav na druge šole. Več v obvestilu …

DELITEV SPRIČEVAL

V sredo, 22. 5. 2024, po tem razporedu:

RAZRED URA PROSTOR
3. K 4. 334
4. A 8. 318
4. B 5. 329
4. C 7. 112
4. D 5. 203
4. E 5. 303
4. F 8. 329
4. G 5. 224
5. K 6. 331
Dostopnost