NAVODILA ZA PROGRAM eASISTENT

Na naši šoli za dijake uporabljamo program eAsistent za eRedovalnico, eDnevnik, eKomunikacijo, obveščanje in v šol. letu 2023/24 tudi za malico. Ponudnik programa je eŠola d.o.o. Več …

Za uporabo eAsistenta tako dijakov kot staršev, je potrebno, da so vpisani pravilni kontaktni podatki: e-naslov in št. mobitela. Zato prosimo dijake, da čim prej oddajo soglasja s podatki, da jih bodo razredniki lahko vpisali v program.

Razredniki dijakom za prvo prijavo posredujejo gesla ali povezavo za dostop. Prav tako staršem pošljejo varnostno kodo, s katero lahko potrdite svoje podatke, kasneje pa jih lahko sami urejate ter izberete način obveščanja oz. paket iz eAsistenta.

Na voljo sta dve možnosti:

1. OSNOVNA SPOROČILA: tedensko sporočanje izostankov, prejemanje nujnih obvestil, pregled urnika in razpisanih terminov govorilnih ur.

Paket plačuje šola, za vse starše in dijake je brezplačno.

2. PLUS PRIPOMOČKI: redovalnica in napovedana preverjanja in ocenjevanja znanja, napovedovanje in pregled izostankov, opažanje učitelja o delu in vedenju otroka, pregled domačih nalog, prilagodljivo SMS ali e-mail obveščanje, članki in nasveti za starše itd.

Cena paketa je enkratni znesek  26 € na leto. Priporočamo, da sami pregledate njihovo PONUDBO, saj se tudi spreminja.

REŠEVANJE TEŽAV: v primeru težav s prijavo, gesli, za pojasnilo glede plačila, paketa itd. se obrnite na podjetje eŠola d.o.o. in vam bodo pomagali.

Kontaktni obrazec: https://www.easistent.com/kontakt

POMEMBNO:

  • Staršem svetujemo, da se pred izbiro paketa posvetujete z razrednikom. Kljub prejemanju elektronskih sporočil želimo, da starši ohranite stik s šolo in se udeležujete roditeljskih sestankov in obiskov na govorilnih urah.
  • Elektronsko sporočanje lahko povzroči tudi nesporazume, zato prosimo, da se v takšnih primerih za vsebinsko pojasnilo sporočila vedno najprej obrnete na razrednika.
  • V določenih primerih, ko šola presodi, da elektronsko sporočanje ni primeren način komunikacije s starši, lahko za starše avtomatsko sporočanje iz eAsistent-a  tudi izklopi.

 

ZAČETEK POUKA 1. 9. 2023

Dijake obveščamo, da bo prvi šolski dan, 1. 9. 2023, začetek pouka potekal po tem razporedu:

  1. letniki ob 8. uri. Zbor v šolski telovadnici. Po skupnem uvodnem delu dijaki z razredniki odidejo v učilnice. 
  2. letniki ob 10. uri. Razpored učilnic bo objavljen v avli šole 1. 9. 
  3. letniki ob 11. uri. Razpored učilnic bo objavljen v avli šole 1. 9. 
  4.  letniki in 5. k ob 12. uri. Razpored učilnic bo objavljen v avli šole 1. 9. 

Prvi šolski dan bo fotografiranje dijakov po razredih. Razpored bodo imeli razredniki. Dijaki, ki se ne želite fotografirati skupaj z razredom, se slikanja ne udeležite. 

 

RAZPORED IZPITOV ZA JESENSKI IZPITNI ROK PM in ZI 2023

Razpored izpitov za poklicno maturo:

Razpored izpitov za zaključni izpit:

Navodila kandidatom o izpitih:

Seznam šolskih izpitnih komisij:

Pred začetkom izpitov, obvezno preberite IZPITNI RED!

Opomba: razporede odprite v programu Excel, preglejte vse zavihke, tudi z izpitnimi komisijami, mentorji in oddelki za storitev in zagovor (gl. levo spodaj).

Namesto imena in priimka kandidata je navedena šifra za objave, ki jo kandidati prejmete po e-pošti.

 

DELITEV SPRIČEVAL PO 2. ROKU IZPITOV

Delitev spričeval po 2. roku izpitov bo v ponedeljek, 28. 8., med 7.30 in 8.00. Dijaki poiščete svoje razrednike v zbornici. 

 

KOLEDAR JESENSKEGA ROKA POKLICNE MATURE

OBDOBJE JESENSKEGA IZPITNEGA ROKA  2023 23. 8.–1. 9. 2022
Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi 6. 7. 2023
Zadnji rok za naknadno prijavo iz upravičenih razlogov 13. 8. 2023
Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature 19. 8. 2023
Pisni izpit SLO 23. 8. 2023
Pisni izpit MAT 24. 8. 2023
Pisni izpit ANG, NEM 25. 8. 2023
Pisni izpit ZN 30. 8. 2022
Ustni izpiti in 4. predmet 23. 8.–1. 9. 2023
Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi 8. 9. 2023
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo 11. 9. 2023

 

Dostopnost