ZAČETEK POUKA 1. 9. 2023

Dijake obveščamo, da bo prvi šolski dan, 1. 9. 2023, začetek pouka potekal po tem razporedu:

  1. letniki ob 8. uri. Zbor v šolski telovadnici. Po skupnem uvodnem delu dijaki z razredniki odidejo v učilnice. 
  2. letniki ob 10. uri. Razpored učilnic bo objavljen v avli šole 1. 9. 
  3. letniki ob 11. uri. Razpored učilnic bo objavljen v avli šole 1. 9. 
  4.  letniki in 5. k ob 12. uri. Razpored učilnic bo objavljen v avli šole 1. 9. 

Prvi šolski dan bo fotografiranje dijakov po razredih. Razpored bodo imeli razredniki. Dijaki, ki se ne želite fotografirati skupaj z razredom, se slikanja ne udeležite. 

 

RAZPORED IZPITOV ZA JESENSKI IZPITNI ROK PM in ZI 2023

Razpored izpitov za poklicno maturo:

Razpored izpitov za zaključni izpit:

Navodila kandidatom o izpitih:

Seznam šolskih izpitnih komisij:

Pred začetkom izpitov, obvezno preberite IZPITNI RED!

Opomba: razporede odprite v programu Excel, preglejte vse zavihke, tudi z izpitnimi komisijami, mentorji in oddelki za storitev in zagovor (gl. levo spodaj).

Namesto imena in priimka kandidata je navedena šifra za objave, ki jo kandidati prejmete po e-pošti.

 

DELITEV SPRIČEVAL PO 2. ROKU IZPITOV

Delitev spričeval po 2. roku izpitov bo v ponedeljek, 28. 8., med 7.30 in 8.00. Dijaki poiščete svoje razrednike v zbornici. 

 

Dostopnost