Obvestilo za zimski izpitni rok

  • Razpored izpitov bo objavljen v četrtek, 25. 1. 2018, do 12.00 ure, v avli šole in na spletni strani (tukaj).
  • Položnice za plačilo izpitov bomo pošiljali januarja, če je ne boste dobili, pomeni, da izpitov ne plačate.
  • Če ste zamudili rok za prijavo, preberite pravila o prijavi (gl. naknadna prijava) in koledar poklicne mature oz. zaključnega izpita.
  • Zaradi zamenjave učiteljev v IO, bo spraševalka za slovenščino prof. Lidija Butina, za matematiko prof. Urška Mlakar. Kandidatom  priporočamo konzultacijo.

Zaključene prijave k 5. predmetu

Prijave k 5. predmetu so bile na naši šoli zaključene 10. 10. 2017. Po tem roku se lahko prijavite na Državni izpitni center.

Obvestilo za 4. letnike – o prijavi k 5. predmetu splošne mature

Opravljena poklicna matura s 5. predmetom splošne mature omogoča vpis na večino univerzitetnih študijskih programov. Brez 5. predmeta pa v visokošolske študijske programe – npr. za študij zdravstvene nege ni potreben.

Kot 5. predmet lahko izberete katerikoli predmet splošne mature, ki ga ne opravljate na poklicni maturi in ki je pogoj za vpis v vsaj en dodiplomski univerzitetni študijski program (gl. razpis za vpis v dodiplomske študijske programe).

Če  ste se/boste odločili za vpis na univerzitetni študijski program, potem svetujemo, da se prijavite čim prej – že v septembru, namreč priprave, vaje, seminarske naloge potekajo že od začetka šolske leta.

Prijavite se lahko:

  1. Osebno na izbrani gimnaziji – pri tajniku šolske maturitetne komisije
  2. Na državnem izpitnem centru, Kajuhova 32U, 1000 Ljubljana – pisno pošljete prijavnico.
  3. S posredovanjem naše šole – pri tajnici šolske maturitetne komisije Veri Orešnik.

Vse informacije o prijavi in opravljanju izpita – o obveznih vajah, seminarski nalogi, pisnih in ustnih izpitih – boste dobili na izbrani šoli.

O izbiri gimnazije in prijavi se predhodno lahko posvetujte s tajnico ŠMK PM, Vero Orešnik. Več …

Obvestilo za tehnike zdravstvene nege

Kandidati, ki poklicne mature po programu tehnik zdravstvene nege nisteopravili, opravljate poklicno maturo po programu zdravstvene nege, vendar pa je za to predhodno potrebno opraviti prekvalifikacijo v program zdravstvene nege, kar pomeni, da je potrebno opraviti izpit iz dveh predmetov:

  1. kakovost v zdravstveni negi,
  2. dokumentacija v zdravstveni negi.

Ocene ostalih predmetov se priznajo.
Za več informacij o prekvalifikaciji se obrnite na organizatorico izobraževanja ob delu  Elizabeto Pikovnik.

Stran 1 od 212