OBVESTILO O JESENSKEM IZPITNEM ROKU PM in ZI

  • Razpored izpitov bo objavljen v torek, 17. 8. 2021, ob 8.00 na spletni strani (tukaj).
  • STORITEV IN ZAGOVOR: opravljanje storitve bo večinoma potekalo v ponedeljek, 23. 8. 2021, v šoli, v specialnih učilnicah zdravstvene nege.
  • Položnice za plačilo izpitov PM ali ZI bomo pošiljali po 20. avgustu.
  • Od 15. julija do 16. avgusta je tajnica ŠMK Vera Orešnik na dopustu. Vse v zvezi s poklicno maturo in zaključnim izpitom boste lahko urejali od 17. avgusta dalje.
  • Zadnji rok za pisno odjavo od jesenskega roka: 20. 8. 2021.
  • Če ste zamudili rok za prijavo, preberite pravila o prijavi in koledar poklicne mature oz. zaključnega izpita.

 

PROTOKOL TESTIRANJA PCR za kandidate PM ali ZI

V času poklicne mature in zaključnega izpita v nas v primeru morebitne okužbe s SARS-COVID-2 čim prej obvestite, da vam lahko svetujemo glede postopka.

  1. V primeru okužbe je Šolski maturitetni komisiji (Veri Orešnik) potrebno sporočiti razloge za neudeležbo najpozneje 24 ur po začetku izpita in predložiti dokazila o upravičenosti razlogov najkasneje v treh delovnih dneh po izpitu. To velja tudi za druge razloge neudeležbe.
  2. V primeru KARANTENE se lahko s pisnim izvidom o negativnim PCR-testu, ki ni starejši od 24 ur, udeležite izpita.

Več: PROTOKOL TESTIRANJA PCR za kandidate za maturo, ki so v karanteni.

 

 

Dostopnost