Seznanitev z uspehom pri zaključnem izpitu

Seznanitev z uspehom pri zaključnem izpitu bo v petek, 22. 6. 2018. Podelitev spričeval bo ob 10.00 v predavalnici P14.

Rezultati bodo objavljeni na spletni strani do 8.00.

Spričevala in druge dokumente lahko prevzame kandidat osebno ali oseba, ki jo kandidat pisno pooblasti.

Razpored izpitov za spomladanski izpitni rok PM in ZI 2018

Razpored izpitov za poklicno maturo:

  • 181 PM Razpored izpitov
  • Op.: Sprememba učilnic za: SZ_14C in SZ_15C v četrtek, 14. 6., in za MAT_3 in MAT_5 v soboto, 16. 6. Razpored je posodobljen.

Razpored izpitov za zaključni izpit:

Seznam mentorjev in oddelkov za storitev in zagovor:

Seznam šolskih izpitnih komisij:

Pred začetkom izpitov, obvezno preberite IZPITNI RED!

Opomba: razporede odprite v programu Excel, preglejte vse zavihke, tudi z izpitnimi komisijami, mentorji in oddelki za storitev in zagovor (gl. levo spodaj).

Obvestilo o pripravah na poklicno maturo za IO

Obveščamo vas, da potekajo organizirane priprave za maturo v oddelku izrednega izobraževanja pri predmetih  slovenščina, zdravstvene nega, matematika  in  angleščina.

V kolikor se jih udeležite, je potrebno, da se vpišete v izredno izobraževanje v marcu 2018 – sreda od 10.00 do 12.00 ure ter četrtek od 13.00 do 15.00 ure v kabinetu 337.

Priprave bodo potekale v aprilu in maju. Razpored bo objavljen v marcu 2018.

Cena udeležbe na pripravah za maturo stane 30,00 €.

Zaključene prijave k 5. predmetu

Prijave k 5. predmetu so bile na naši šoli zaključene 10. 10. 2017. Po tem roku se lahko prijavite na Državni izpitni center.

Stran 1 od 212