5. PREDMET SPLOŠNE MATURE

Obvestilo je namenjeno dijakom 3. letnika za predprijavo k opravljanju petega predmeta splošne mature.

 • Peti maturitetni predmet je predmet splošne mature in ga opravljate kot zunanji kandidat na določeni gimnaziji. Lahko sočasno s poklicno maturo ali v samostojnem roku.
 • Za opravljanje se odločite samo, če ga NUJNO potrebujete za vpis na želeno fakulteto. Pri izračunu točk za vpis se ne bo upošteval, če ga fakulteta ne zahteva.
 • Upoštevajte, da je najbolj pomembno, da čim bolje opravite poklicno maturo. Če ugotovite, da bi se še vedno radi vpisali na fakultete, ki zahtevajo peti predmet, lahko tega opravljate tudi kadarkoli kasneje.
 • Za odločitev o smeri študija, vpisnih pogojih in izbiri petega predmeta se obvezno najprej posvetujte s svetovalko Laro Jereb.
 • PREDPRIJAVA na peti maturitetni predmet poteka v 3. letniku na začetku junija, in sicer za INTERNI del predmeta, to so vaje, seminarske naloge. Točkovno pomenijo 20 % izpita. Če se pravočasno ne prijavite, pomeni, da internega dela izpita ne boste mogli opravljati.
 • Za PRIJAVO se obvezno osebno oglasite pri profesorici Veri Orešnik, tajnici šolske maturitetne komisije, najkasneje do 15. junija 2024.

 

 

Seznanitev z uspehom pri zaključnem izpitu v spomladanskem izpitnem roku

Seznanitev z uspehom pri zaključnem izpitu v spomladanskem izpitnem roku bo v petek, 28. 6. 2024.

 • Podelitev spričeval bo 28. 6. 2024, ob 10.00 v učilnici 202.
 • Rezultati bodo objavljeni na spletni strani ob 6.00.
 • Spričevalo lahko prevzame kandidat osebno ali oseba s pooblastilom kandidata.
 • Zadnji rok za prijave k jesenskemu izpitnemu roku je 5. 7. 2024.

RAZPORED IZPITOV – SPOMLADANSKI IZPITNI ROK PM in ZI

 

Razpored izpitov za poklicno maturo:

Razpored izpitov za zaključni izpit:

Navodila kandidatom:

Seznam šolskih izpitnih komisij:

Pred začetkom izpitov, obvezno preberite IZPITNI RED!

Opomba: razporede odprite v programu Excel, preglejte vse zavihke, tudi z izpitnimi komisijami, mentorji in oddelki za storitev in zagovor (gl. levo spodaj).

OBVESTILO ZA SPOMLADANSKI IZPITNI ROK PM in ZI

 • Razporedi izpitov bodo objavljeni na spletni strani 22. 5. 2024 ob 8.00  — tukaj.
 • Za pregled razporeda potrebujete šifro za objave, ki jo boste prejeli osebno po e-pošti.
 • Če PM ali ZI ne boste opravljali, se pravočasno pisno odjavite (odjava od PM, odjava od ZI), najkasneje do 25. 5. 2024.
 • Položnice za plačilo izpitov v IO bomo pošiljali po roku za odjavo. Če je ne boste prejeli, pomeni, da izpitov ne plačate.
 • Vsem kandidatom priporočamo, da se udeležite priprav za PM in ZI, tudi če ne boste opravljali izpitov v spomladanskem roku, saj za kasnejše roke priprav ne moremo organizirati.
 • Spremljajte aktualne objave o PM in ZI in e-pošto.

 

Dostopnost