e-ASISTENT – PRIJAVA in VARNOSTNE KODE

Podatke za prijavo dijakom in varnostne kode staršem pošiljajo razredniki, zato se v primeru težav najprej obrnite nanje.

 • Dijakom 1. letnikov – novincem, so bili podatki za prijavo v e-Asistenta poslani po e-pošti v sredo, 30. 8. 2023.
 • Dijaki, ki podatkov o prijavi nimate, to uredite z razrednikom.
 • Razredniki staršem pošljejo varnostne kode za prijavo in potrditev kontaktnih podatkov lahko šele, ko od dijakov pridobijo kontaktne podatke o starših. Do petka, 15. 9., se podatki zbirajo in urejajo, zato prosimo za razumevanje.
 • V soboto, 16. 9., bodo sistemsko poslane kode vsem staršem, ki je še niso dobili.
 • V primeru težav, najprej preverite pri razredniku, če ima vaše podatke, če so pravilni itd.

 

REZULTATI JESENSKEGA ROKA POKLICNE MATURE

REZULTATI: 232-PM Rezultati   (Preglednico odprete v programu Excel.)

POMEMBNO:

 • Pri slovenščini je navedena točkovna ocena od 1 do 8, ki se upošteva pri izračunu uspeha. Pri drugih predmetih so ocene od 1 do 5.
 • Uspeh je vsota vseh pozitivnih ocen in je lahko najmanj 8 točk in največ 23 točk.
 • Izjemni učni uspeh so dosegli kandidati z 22 in 23 točkami.
 • Kandidati, ki poklicne mature niste opravili, prevzamete obvestilo o uspehu.

 

VABILO K PRIJAVI NA TEKMOVANJE V ZNANJU O SLADKORNI BOLEZNI

Spoštovani dijaki,

vabimo vas na UVODNI SESTANEK z osnovnimi navodili z možnostjo  PRIJAVE NA ŠOLSKO TEKMOVANJE  bo v  petek, 15. septembra 2023, ob 11.40 v veliki predavalnici v pritličju šole (P 14).  Sestanek bo zaključen v 15 minutah. 

Na državno tekmovanje se uvrstijo trije najboljši tekmovalci, ki bodo na šolskem tekmovanju dosegli najmanj 36 točk od 40.                               

Mentorici za pripravo dijakov na tekmovanje, Marjana Dolinar   in Mateja Puc

PODELITEV MATURITETNIH SPRIČEVAL

Seznanitev z uspehom pri poklicni maturi v jesenskem izpitnem roku bo v petek, 8. 9. 2023. Podelitev spričeval bo ob 13.00, prostor bo določen naknadno.

 • Rezultati bodo objavljeni na naši šolski spletni strani ob 6.00. Šifra je enaka, kot je bila na objavljenih razporedih.
 • Spričevalo lahko prevzamete samo kandidati osebno ali oseba s vašim pisnim pooblastilom.
 • V ponedeljek, 8. 9. 2023, je zadnji rok za vložitev pisne zahteve za vpogled v izpitno dokumentacijo – pri tajnici ŠMK Veri Orešnik.

 

 

 

Dostopnost