ZADNJI ROK PM PO STAREM PROGRAMU ZN

Zimski izpitni rok  poklicne mature v februarju 2024 je zadnji, ko še lahko opravljate poklicno maturo po starem programu zdravstvene nege – z nazivom poklica srednja medicinska sestra/srednji zdravstvenik.

Za opravljanje poklicne mature v spomladanskem roku 2024 je v IO potrebno opraviti prekvalifikacijo v nov program zdravstvene nege. Izpite, ki ste jih pri poklicni maturi že opravili, bomo lahko priznali.

IZPIT IZ ANGLEŠČINE V SPOMLADANSKEM IZPITNEM ROKU 2024

V spomladanskem izpitnem roku 2024 se pri angleščini spremeni delitev točk in shema izpita zaradi uvedbe slušnega razumevanje. Gl. PIK (predmetni izpitni katalog) za 2024!

DELI IZPITA IN ŠTEVILO MOŽNIH TOČK

  • Pisni izpit: 70 točk
  • Ustni izpit: 30 točk

 

ČLENITEV PISNEGA IZPITA IN TRAJANJE

  • Izpitna pola 1: bralno razumevanje; 50 minut
  • Izpitna pola 2: slušno razumevanje; do 20 minut
  • Izpitna pola 3: pisno sporočanje; 50 minut
    A – krajši pisni sestavek
    B – daljši pisni sestavek

TRŽNICA SREDNJIH ŠOL

V sredo, 11. 10. 2023, je na OŠ Ketteja in Murna v Ljubljani potekala Tržnica srednjih šol. S profesoricama Heleno Poplas Petelin in Dragano Španović sta se je udeležili tudi dijakinji iz 3. g, Zoja in Nika, ki sta uspešno predstavljali našo šolo.

Dostopnost