OSEBNA IZKAZNICA

 

NASLOV
Srednja zdravstvena šola Ljubljana
Poljanska cesta 61
1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 300 16 11
Fax: +386 1 300 16 50
Id. št. za DDV: Si31987249
Matična številka: 5242045000
Registrska številka: 5025008235
Št. poslovnega računa: SI 56 0110 0603 0699 650

 

VODSTVO ZAVODA
mag. Silva Kastelic, ravnateljica
Polona Bevec, pomočnica ravnateljice
Lucija Matić, pomočnica ravnateljice

 

PROGRAMI
Na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana izvajamo dva programa:
  • 4-letni program zdravstvena nega
  • 3-letni program bolničar-negovalec

Vsako leto imamo vpisanih približno 1000 rednih dijakov, tri četrtine deklet in eno četrtino fantov. Trenutno je na šoli 34 oddelkov rednega programa.

 

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
Šola izvaja tudi izobraževanje odraslih, v katerega se vsako leto vpiše približno 200 kandidatov. Zaposlujemo 87 sodelavcev, od tega 77 usposobljenih strokovnih delavcev s pridobljenimi nazivi v vzgoji in izobraževanju.