POMEMBNO:

  • Pri slovenščini je navedena točkovna ocena od 1 do 8, ki se upošteva pri izračunu uspeha. Pri drugih predmetih so ocene od 1 do 5.
  • Uspeh je vsota vseh pozitivnih ocen in je lahko najmanj 8 točk in največ 23 točk.
  • Izjemen učni uspeh so dosegli kandidati z 22 in 23 točkami.
  • Kandidati, ki  poklicne mature niste opravili, prevzamete obvestilo o uspehu pri tajnici šol. maturitetne komisije po podelitvi spričeval od 11.00 do 13.00 v pisarni 211 in se prijavite na jesenski izpitni rok.