DEJAVNOSTI

KROŽKI TEKMOVANJA

EKSKURZIJE   TABORI

PROJEKTI

MEDNARODNE IZMENJAVE

DOSEŽKI DIJAKOV

ŠOLSKA MALICA
SPLETNE UČILNICE Moodle - spletne učilnice
UČNA GRADIVA eZNE
KNJIŽNICA

OBVESTILA ZA STARŠE

Vabilo na novoletni bazar in koncert

Spoštovani,

v četrtek, 13. 12., vas vabimo na novoletni bazar in koncert. Pripravljamo pa tudi nekaj presenečenj. Veseli bomo, če boste podprli ustvarjanje naših dijakov s svojo prisotnostjo. Vabilo ...

Zaradi novoletnega programa bodo tokrat skupne govorilne ure samo od 17.00 do 18.00 po tem razporedu – pred tem in vmes ste vabljeni na bazar po šoli, ob 18.00 se vsi zberemo v šolski telovadnici na koncertu naših dijakov in med nastopajočimi bodo tudi predstavniki staršev. V sklopu novoletnega bazarja imate možnost, da se udeležite delavnice o aranžiranju božično-novoletne mize, na kateri boste izdelali okraske za svojo domačo mizo. Obenem bodo na voljo tudi delavnice na temo zdravega življenja, na katerih vam bodo naši dijaki izmerili vitalne funkcije itd.

Prostovoljne prispevke zbiramo za Šolski sklad.

Predavanje za starše pa smo prestavili na 17. 1. 2019 pred roditeljskimi sestanki. O tem boste še obveščeni.

Želim vam lep prazničen december in dobrodošli na šoli!

Organizatorica šolske prehrane

Profesorica Urška Mlakar je od 26. 11. 2018 prevzela organizacijo šolske prehrane. Zato vse v zvezi z malico urejate pri njej –  vsak dan med 8.15 in 9.00,  v kabinetu 209 ali po telefonu (01) 300 16 61 ali po e-pošti  urska.mlakar@guest.arnes.si. Več …

 

eAsistent za starše

Na šoli za pedagoške in administrativne namene  uporabljamo program eAsistent. Ponudnik programa je družba eŠola d. o. o.

Program v paketu eAsistent za starše omogoča tudi elektronsko pošiljanje sporočil med šolo in starši, če se starši tako odločite in izpolnite prijavnico, ki jo lahko dobite pri razredniku. Na voljo sta dve možnosti:

1. OSNOVNA SPOROČILA (tedensko sporočanje izostankov, prejemanje nujnih obvestil, pregled urnika in razpisanih terminov govorilnih ur).

Paket plačuje šola, za starše je brezplačno.

2. PLUS pripomočki (redovalnica in napovedana preverjanja in ocenjevanja znanja, napovedovanje in pregled izostankov, opažanje učitelja o delu in vedenju otroka, pregled domačih nalog, prilagodljivo SMS ali e-mail obveščanje, članki in nasveti za starše).

Cena paketa je enkratni znesek  26 € na leto.

Za pojasnila o plačilu PLUS pripomočkov prosimo, da se obrnete izključno na ponudnika elektronskega obveščanja eŠola d. o. o.

POMEMBNO:

  • Staršem svetujemo, da se pred izbiro paketa posvetujete  z razrednikom. Kljub prejemanju elektronskih sporočil želimo, da starši  ohranite stik s šolo in  se udeležujete roditeljskih sestankov in obiskov na govorilnih urah.
  • Elektronsko sporočanje lahko povzroči tudi nesporazume, zato prosimo, da se v takšnih primerih za vsebinsko pojasnilo sporočila vedno najprej obrnete na razrednika.
  • V določenih primerih, ko šola presodi, da elektronsko sporočanje ni primeren način komunikacije s starši, lahko eAsistent za starše tudi izklopi.

Sistem poslovanja

Starše obveščamo, da se konec leta 2012 ukinja obstoječi sistem poslovanja z direktnimi obremenitvami (trajni nalogi).  Nadomesti ga nov sistem poslovanja preko SEPA SDD. Srednja zdravstvena šola Ljubljana  se je vključila v nov način poslovanja trajnih nalogov.
Spremenjen je postopek načina otvoritve in ukinitve trajnih nalogov. Otvoritev in ukinitev trajnih nalogov se ureja pri prejemniku plačila in ne več pri poslovnih bankah. V primeru vključitve ali ukinitve SEPA trajnih nalogov vas prosimo za izpolnitev obrazca »Soglasje za SEPA direktno obremenitev«. Pod zaporedno št. 6 je potrebno navesti identifikacijsko oznako poslovne banke. Za lažje izpolnjevanje prilagamo »Seznam SWIFT BIC kod poslovnih bank«.  Izpolnjen obrazec vrnite na naslov šole, in sicer v računovodstvo.